J2013Trener
Vanja Skyer

930 28 633
Trener
Mona Karlsen

922 68 660
Lagleder
Iselin Kolstad
ikolstad83@gmail.com
936 61 774
Treninger
Tirsdag
17:30 - 19:00
Gulsethallen