J2013Trener
Vanja Skyer
vanjasis@live.no
930 28 633
Trener
Mona Karlsen
monapriv@hotmail.com
922 68 660
Lagleder
Iselin Kolstad
ikolstad83@gmail.com
936 61 774
       Trener
Tom Rønningen
tomaronn@outlook.com
479 95 693
      Trener
Jan Petter Steinsholt
jappen1000@hotmail.com
930 82 393
Treninger
Tirsdag
16:00 - 17:30
Gulsethallen

Torsdag
16:00 - 17:30
Gulsethallen