Håndballgruppa på toppen av Skien

Gulset IF Håndball er en undergruppe av Gulset IF. I tillegg til håndballgruppa, har Gulset IF idrettene fotball, ski, turn og volleyball. Vi har for tiden ca 160 aktive medlemmer fordelt på lag fra førsteklassinger til senior.

Hovedmålsetting

Gulset Idrettsforenings Håndballgruppe skal forsøke å tilby trenings- og spillemuligheter til alle som ønsker å spille håndball på Gulset. Vi skal samtidig ha et tilfredsstillende tilbud til spillere med ambisjoner.

Vi skal legge hovedvekten på aldersbestemte klasser, men skal også kunne tilby trenings- og spillemuligheter for voksne, dersom det er grunnlag for det. Vi har ikke ambisjoner om å ha voksne lag i øverste divisjon/elite. 

Hjemmebane

Gulset IF har hjemmebane i Gulsethallen. I hallen finnes også et svømmeanlegg hvor bl.a Skien Svømmeklubb holder til. Hallen eies og driftes av Skien kommune.

Klubbhus og omgivelser

Fotballanlegget, skiarenaer, klubbhus og Gulsethallen ligger alle sentralt plassert i området Kollmyr på Gulset. På bilde ligger Gulsethallen øverst til venstre og klubbhuset nederst til høyre.

Gulset IF sine  medlemmer sokner primært til barneskolene Kollmyr, Stigeråsen og Skotfoss og til bydelens to ungdomskoler Gulset Ungdomskole og Oasen Skole.

Gulset er Skiens største bydel, og har ca 8000 innbyggere.