E-post
handball@gulsetif.no
Postadresse
Gulset IF Håndball
Postboks 1812
3703 Skien
Hjemmebane
Gulsethallen
Gulsetringen 165
3727 Skien
Klubbhus
Gulsetringen 159
3727 Skien
Bankkonto
2610.14.59577
Besøk oss på Facebook