Styret

Ann-Cathrin Johansen

Leder

Tlf
466 46 074
E-post
leder.handball@gulsetif.no

leder.handball@gulsetif.no

Irene Kaspersen

Sportslig Utvalg

Tlf
920 43 234
E-post
irenekaspersen@gmail.com

irenekaspersen@gmail.com

Terje Lund

Sekretær/Kasserer

Tlf
940 518 65
E-post
terjelund34@gmail.com

kasserer.handball@gulsetif.no

Tom Rønningen

Matrialforvalter / Sponsoransvarlig

Tlf
479 95 693
E-post
tomaronn@outlook.com

tomaronn@outlook.com

Iselin Kolstad

Dugnadsansvarlig

Tlf
936 61 774
E-post
ikolstad83@gmail.com

ikolstad83@gmail.com

Terje Halvorsen

Dommerutvikler

Tlf
959 61 433
E-post
omerma@online.no

terje.halvorsen74@gmail.com

Lise Wettavik

Styremedlem

Tlf
930 64 926
E-post
wettavik@gmail.com

wettavik@gmail.com